Till Lihkkus huvudsida

AKUSTISK SIGNALTRÄNING - Svensk lapphund Kristallens Lihkku informerar

Lihkkus Banner

Hundträning - Introduktion

Klickerträning

Unik fortsättningssignal

Målträning - "Target Training"

Ljudsignaler och kommandon

Ljudvänliga kommandon och signalord

Akustisk signalträning

Långlineträning

Operant träning

Målbildsträning

Tellington TTouch-beröringar

Bra ledarskap

Doggie-Zen för hundens självkontroll

Valpfostran

AKUSTISK SIGNALTRÄNING
(SOUND LEASH-METODEN)

Ljudsignal - sedan godis

En metod som utarbetats av amerikanen Roger Tholen. Metoden syftar främst syftar till att få hunden pålitlig utan koppel och bli säkrare på inkallning. Metoden bygger på samma principer som klicker-träning, dvs FÖRST SÄNDA UT ETT LJUD - OMEDELBART DÄREFTER GE GODIS. I stället för ett klick-ljud hörs hörs från Tholen-boxen en grundton som är hörbar både för hund och tränare och därutöver övertoner som ligger i frekvensområden som är särskilt bra hörbara för hundar. Ljudet har utexperimenterats att ligga på en nivå hunden hör bra på avstånd och är lätt urskiljbar bland andra störande ljud.

När Lihkku var junior, fungerade utomhusträningen för inkallning, gå fot, gå framför på höger sida, sakta in, gå fot på höger sida etc mycket bra med Tholens signalapparat, kanske därför att Lihkku uppfattade det hela som en rolig lek med en skojig signal som omväxling till klick-ljudet.

När de önskade beteendena började fungera slopade jag helt enkelt signalapparaten och övergick till att bara använda klicker, och därefter BARA använda röstkommandon för inlärda beteenden.

Unik signal

I all djurdressyr är de fördelaktigt att använda signaler som är så klara och störningsfria som möjligt. Den akustiska signalen låter likadant i alla lägen och är en klar, störningsfri signal för hunden att uppfatta, särskilt utomhus. Utomhus har den här ljudsignalen förmodligen större signalvärde för hunden än ljudet från en klicker.

På samma sätt som vid klickerträning betingas hunden att förknippa den utsända tonen med korrekt prestation som ger godis. Tholens signalbox som kan hållas i handen och som drivs med ett 9-volts batteri. När jag trycker på en knapp sänds ett pipande ljud ut.

Den redan klickertränade Lihkku var genast med på noterna efter en kort stunds programmering, där jag upprepade gånger sände ut signalen och samtidigt matade honom med supergott godis. Precis som klickljudet från en klicker är den akustiska signalen en "okejsignal" som varskor hunden att det som den just nu gör resp. nyss gjort är ett korrekt beteende.

För vissa övningar har jag faktiskt nått bättre resultat med Sound Leash än med klickern. Lihkku, verkar reagera bättre på ljudsignalen än ljudet från en klicker, och det är också vad USA-tränaren (metodens upphovsman) Roger Tholen påstår.

Samma princip som klicker

Tholens metod bygger på att träning av hunden lösgående utan koppel, eller åtminstone i långlina (spårningslina), om man av säkerhetsskäl inte kan ha hunden lös på grund av den omgivande miljön.

Den akustiska träningen genomförs i stort sett på samma sätt som med klicker. Tyvärr är en elektronisk manick inte lika driftsäker som en klicker, och Tholens signalbox är lite klumpig att bära med sig.

Någon kanske invänder att det går lika bra att vissla på hunden. Så har hundtränare gjort i alla tider.

Men vitsen med Sound Leash är att den utsända tonen hålls konstant, och inte innehåller några som helst variabler. Dvs signalen är helt opåverkad av tränarens sinnesstämning etc. Ingen kan vissla exakt på samma sätt i alla lägen.

Dessutom innehåller signalen s.k. övertoner som ligger i hundens hörbarhetsområde, men som vi människor inte hör.

I en storstad vimlar det av ljud som hunden måste sortera ut.

Om en signal innehåller karaktäristiska övertoner som ligger i området kring 20.000 svängningar per sekund, så uppfattar hunden en sådan mycket bra i storstadens larm och sorl. I Lihkkus eget fall mängder av infraljud och överljud från all trafik på Essingeleden etc.

Hundvänlig signal

Viktigt är att den utsända tonen varken är för kort eller för lång.

I all dressyr påverkar långa, utdragna signaler djuret att avstanna aktiviteten medan korta signaler manar djuret till ökad aktivitet.

Jämfört med Sound Leash ger en klicker inte bara exakt samma ljud varje gång, utan också ett ljud med lika kort varaktighet varje gång.

Att Sound Leash-metoden fungerar så bra för vissa träningsmoment, torde ha att göra med att man kan sända ut en lång signal av god hörbarhet.

En klicker alstrar inte övertoner på samma sätt som Tholen-boxen. Hunden hör övertoner som ligger så högt upp som 20.000 - 30.000 svängningar per sekund (herz).

Endast betingningssignal

Betingningssignaler måste hållas konstant för att inte förvirra hunden vid dressyren. Det är därför som såväl klickerträning som akustisk signalträning fungerar så bra.

Notera väl, att ljudsignalen - i likhet med klickljudet från en klicker - aldrig någonsin får användas för att kalla in hunden eller be om dess uppmärksamhet. Då förstörs betingningen (ljudsignalens magi).

Signalöverföring

Den "magiska kraften" i Sound Leash kan under hand överföras (transfereras) exempelvis på följande sätt: SÄND UT PIP-SIGNALEN, GE GODIS, SMEK HUNDEN. gör detta ca 20-25 ggr. Hunden kommer nu att uppleva en smekning som likvärdig med godisbelöning, och på sikt kan man minska godisgivandet och rentav ta bort godiset helt. En del hundar föredrar att man kliar dem under hakan, kliar dem bakom örat, kliar dem på ryggen vid svansroten. Det gäller att veta vad Din hund tycker mest om.
To top of Page

Tillbaka till Lihkkus huvudsida


Copyright © 2002 Bill Leksén. All rights reserved.
-- Uppdaterad: 2011-07-03