Till Metoders huvudsida

Svensk lapphund Kristallens Lihkku informerar om MÅLBILDSTRÄNING

Lihkkus Banner

Hundträning - Introduktion

Klickerträning

Unik fortsättningssignal

Målträning - "Target Training"

Ljudsignaler och kommandon

Ljudvänliga kommandon och signalord

Akustisk signalträning

Långlineträning

Operant träning

Målbildsträning

Tellington TTouch-beröringar

Bra ledarskap

Doggie-Zen för hundens självkontroll

Valpfostran

MÅLBILDSTRÄNING

Den väkända hundtränaren och hundboksförfattaren Inki Sjösten beskriver Målbildsträning i flera böcker och videor.

Målbildsträning bygger på att tränaren/hundägaren skall vara medveten om vad hunden tänker på när den hör ett kommandoord.

Många tränare tänker inte på HUR - PÅ VILKET SÄTT - det tränat sin hund till olika färdigheter.

(En av de värsta felbeteenden som många hundar genom felaktig träning får lära sig redan under valpstadiet är t ex konsten att hoppa upp på människor med leriga tassar för snabbast nå upp till vänliga människors ansikte!)

Ett exempel på en "målbild" från människornas värld kan vara att tänka på "bastu och öl" när man håller på att förgås av utmattning, t ex i motionsslingan.

Som tränare/hundägare måste vi tänka positivt, säger Inki Sjösten. Vi måste i vårt huvud måla upp bilden av hunden som en ängel. Vi måste också inse att vi själva ansvarar för allt som vår hund gör, och att en duktig flockledare inte skyller ifrån sig, när hunden missförstått vad vi vill, eller helt enkelt blivit otillräckligt informerad!

En hund gör aldrig något utan egen vinning, så vi måste träna oss att på att leka med hunden och lära den hur vi låter när vi är nöjda och glada, och att godis är guld värt. Då skapas grunden för ett trevligt och positivt inlärningsklimat som bygger på god relation med hunden och belpöning.. Inki kallar detta för Fyrklövern

I målbildsträningen fokuserar tränaren på ORDET, dvs KOMMANDOORDET och försöker minimera kroppsspråket.

ORDET skall förmå hunden att tänka på något.

Tränaren/ägaren vet självfallet inte VAD hunden tänker på men måste försöka lära sig det, dvs lära sig att "läsa sin hund".

Flera hundtränare rekommenderar att man introducerar kommandoordet först och att man är särskilt uppmärksam på sitt ev. kroppsspråk.

Det är lätt hänt att hundtränaren mer eller mindre omedvetet håller huvudet böjt över hunden, eller håller händerna i brösthöjd. Då blir detta den "målbild" som hunden lär sig.

Om Du t ex skall lära hunden sitta fint vid Din sida, gå fot vid sidan etc, så är det bättre att Du står resp. går avspänt, rak i ryggen som en fura, med normalt pendlande armrörelser.

Det är kommandot som skall läras ut och det får inte vara situationsbundet till att föraren lutar sig på ett visst sätt, eller ger omedvetna kroppsspråkssignaler.

Om hunden verkligen förstått ett kommando kan lätt kontrolleras. Vänd Dig med baken mot hunden och säg kommandot LIGG. Om hunden sätter sig, så har den uppenbarligen inte förstått ordet LIGG.

Om Du står vänd mot hunden och säger t ex LIGG, så kanske Du omedvetet lutar Dig fram och ger kommandot med hela kroppen. Då är det Ditt kroppsspråk som hunden tolkat och inte kommandoordet.


Tillbaka till Lihkkus huvudsida
Visuella hjälpsignaler kan ev. införas i ett senare skede, menar de som bekänner sig till den här träningsfilosofin. Och detta är särskilt viktigt om man tänker tävla i lydnad, där man vid momentet fjärrdirigering får använda både ord och kroppsspråk, dvs visuella signaler..

MÅLBILD är en belöningshändelse som hunden skall förknippa med ORDET (jfr målbilden "bastu och öl"). Denna belöningshändelse upprepas. Till en början hjälps hunden rent fysiskt att komma i rätt position (t ex trycks ned i positionen LIGG). Så småningom får hunden själv försöka minnas hur den får belöning i samband med ett visst ord.

Inki Sjösten tar bl.a. upp detta i inlärningsordningen på sid. 55 i boken Tävlingslydnad 1.

Målbildsträningen bygger huvudsakligen på de inlärningspsykologiska faktorerna för både hunden och människan samt att träningen går så långsamt och är så tydlig att båda förstår vad ordet innebär.

Målbildsträning bygger på att träna konkret för att hunden skall HÖRA - TÄNKA - GÖRA.

Målbildsträning bygger på associativ inlärning med pedagogiska förtecken.

Själv försöker jag tänka på Inki Sjöstens principer för målbildsträning, men jag arbetar ju i viss mån utifrån en s.k. holistisk träningsfilosofi med totalkommunikation och inriktning på teckenspråk, kroppsspråk, akustiska signaler, klickerträning, targeting etc. Självfallet renodlar jag träningen och serverar inte allting i en salig röra.

Eftersom vår Lihkku är utställningshund och inte skall tävla i lydnad, utan i övrigt bara vara en lycklig familjehund som fungerar bra i vardnadslydnad, är det förmodligen helt okej att inte arbeta helt och hållet utifrån Inki Sjöstens träningsfilosofi med målbildsträning.

Alla hundägare bör vara medvetna om att det alltid finns en risk att hunden inte förstår själva kommandoordet, utan i själva verket läser av ett omedvetet kroppsspråk. Men detta kan som sagt var lätt kontrolleras med s.k. stimuluskontroll som nämnts ovan. Om hunden förstår kommandoordet när den inte ser tränaren, så har den också förstått ordet.

Jag har själv inte läst tillräckligt många hundböcker skrivna av Inki Sjösten, och inte heller gått på någon dressyrkurs hos henne. Målbildsträningen är alltså ingenting som jag är särskilt bra påläst på.

Dock ville jag nämna målbildsträningen som en av flera viktiga träningsaspekter, särskilt för den som skall träna hunden i brukslydnad, tävlingslydnad etc.

Gratis förlagskatalog kan man beställa från SRI Publication AB (Inki Sjösten).


To top of Page


Copyright © 2002 Bill Leksén. All rights reserved.
-- Uppdaterad: 2009-02-19