Till Lihkkus huvudsida

Svensk lapphund Kristallens Lihkku informerar om "TARGET TRAINING"

Lihkkus Banner

Hundträning - Introduktion

Klickerträning

Unik fortsättningssignal

Mer om "Target Training"

Ljudsignaler och kommandon

Ljudvänliga kommandon och signalord

Akustisk signalträning

Långlineträning

Operant träning

Målbildsträning

Tellington TTouch-beröringar

Bra ledarskap

Doggie-Zen för hundens självkontroll

Valpfostran

Lihkku

MÅLTRÄNING - "TARGET TRAINING"

- ett komplement till klickerträning

Engelska "target" betyder "mål" eller "måltavla".

Target training bygger på klickerträning och är ytterligare en hjälpmetod.

Target stick är en "målpinne" som hunden tränas att följa. På så sätt behöver Du inte lyfta upp hunden, knuffa hunden, dra i den, lirka med den för att få den att förstå vad den skall göra. Den får själv komma underfund med vad som skall göras (operant inärning).

Target Stick Målpinnen (target stick) används som en pekpinne som visar hunden till rätta.

På bilden syns en professionell svartlackerad target stick, ihopfällbar med 4 tunna rör ca 25 cm långa som hålls ihop med hjälp av ett elastiskt band som löper inuti rören. I fullt utfällbart skick 84 cm lång - i spetsen en gul rosett för hunden att fokusera på.

Med target stick kan Du lära hunden att sitta på rätt sätt i rätt hörn av en hiss, så att den är ur vägen på ett säkert sätt; lära den att hoppa in i och ut ur bilen på bästa sätt, hoppa upp på ett skötbord hemma eller hos veterinären, hoppa över hinder, gå FOT, gå BAKOM, gå FRAMFÖR, hålla åt HÖGER, gå FOT på HÖGER SIDA etc.

Target stick används med fördel för avancerad brukshundsträning, exempelvis för fjärrdirigering av hunden, där målet är en upprättstående pinne som stuckits ned i marken.

Med Target training går det också att minska en hel del på godisgivandet, så att Du slipper bli en godisautomat och inte i onödan skämmer bort hunden. Det finns faktiskt hundar som till sist kräver godis för att över huvud taget prestera det allra minsta! Det finns också hundar som blir helt blasé på godis och inte bryr sig!

Godis är också en signal för hunden att han gjort något bra. En signal som sänds ut för ofta förlorar i signalvärde.
Att upprepa ett kommando många gånger vattnar också ut signalvärdet i kommandot.

Öva in tricks med pinnen

Med en sådan här målpinne kan hunden läras olika tricks och även mycket användbara färdigheter som att stänga en dörr, slå på resp. av en strömbrytare, hämta olika namngivna föremål (fjärrkontrollen till teven, husses öl ur kylskåpet etc).

Ditt pekfinger också en pekpinne

Target stick (målpinnen) kan egentligen vara vilken pinne som helst som är ca 85 cm lång, en radioantenn, en smal pinne Du hittat i skogen, en pekpinne av det slag som föredragshållare använder för att peka på en stor filmduk etc. även Ditt finger kan användas som target stick,och är ju faktiskt något som de flesta fullt friska människor alltid har med sig!

Orörliga mål

Med målpinnens hjälp kan utpekandet överföras (transfer) till ett stillastående mål, vilket som helst, exempelvis locket till ett margarinpaket, ett burklock eller vad Du vill egentligen. Med målpinnen pekas målet ut för hunden. Ett mål kan också vara rörligt.

Med målpinnen pekar Du ut ett mål och får hunden att bättre förstå vilka positioner som skall intas resp. vidröras, manipuleras, vart hunden skall gå, var den skall stå etc.

Rörligt mål

De flesta hundägare använder sig av målträning (targeting) mer eller mindre omedvetet. Om Du klappar Dig på Ditt vänstra lår två gånger för att få hunden att komma till Din sida, om Du håller Din kupade hand med låtsasgodis i den, och drar handen från hunden och bakom Din rygg och till Din vänstra sida för att få hunden att förstå hur den skall gå till läget FOT i klassisk inkallning, så är detta också en form av targeting.

I detta fall utgör Din hand ett mål (target). Och som sagt var, Ditt pekfinger kan också användas som en target stick (pekpinne, målpinne).

Använd gärna en proffspinne

I all dressyr är det mycket viktigt att försöka hålla saker och ting så konstanta som möjligt och att utsätta hunden för så få variabler som möjligt. Det är därför viktigt att hunden lär sig känna igen "sin egen målpinne".

Därför har jag gjort som proffstränarna gör, inhandlat en äkta "target stick" från Sunhine Books (som syns på bilden ovan) som också säljs av www.canis.no Kostar några hundralappar.

På Canis webbsida finns också bra beskrivningar på norska om hur "target training" går till.

Peka och klicka

Hunden måste ha klickertränats, så att den förstår vad klickljudet innebär. Först därefter kan du gå vidare med "target stick".

Med klickerträning lär Du hunden att vidröra målpinnen och att förstå att målpinnen används för att peka ut saker som skall vidröras, riktningar som skall tas etc.

Personligen har jag valt ordet "touch" för hunden att nosa på resp. följa mitt pekfinger. För att nosa på resp. följa min svarta target stick använder jag ordet "nudda". Det visade sig nämligen bättre för vår hund att använda två olika ord. Säger jag "Tummetott" så nosar han på tummen och säger jag "Vicke Vire" så nosar han på lillfingret, men detta används bara som en kul grej.

Gå fot på "fel sida"

Jag har med framgång använt klicker och target stick för att lära Lihkku
  • att gå framför mig och hålla till höger
  • att gå fint vid min sida på höger sida
  • att gå FOT på rätt sida (vänstersidan)
  • att hoppa upp på en mur
  • gå slalom mellan cykelställens U-formade pinnar som vi har här i trakten (med tanke på framtida agility träning)
  • att krypa under parkbänkar och göra skojiga saker som stimulerar hunden under våra promenader.

Anm. att gå FÖRE och hålla åt HÖGER är mycket viktigt i en storstad som Stockholm, för att hunden skall gå tryggt med husse eller matte och vara ur vägen vid möte med fotgängare i trånga passager och i tunnelbanans olika gångar, och undgå att bli påsprungen, påtrampad etc.

INTRODUCERA MÅLPINNEN FÖR HUNDEN

En del amerikanska tränare säger, gnid gärna lite leverpastej eller annat smetigt godis på spetsen av pinnen för att uppmuntra hunden att nosa på den, slicka på den och puffa på den. Svenska tränare säger att detta är onödigt. De flesta hundar börjar faktiskt nosa på pinnen av ren nyfikenhet.

Om så hunden så mycket som tittar på pinnen, klicka med klickern och belöna. Om hunden nosar på pinnen, slickar eller puffar på den, klicka med klickern en och endast en gång och ge hunden godis efter varje sådant klick. När det börjar fungera och hunden fattat galoppen, klickar Du endast när hunden nosat på målpinnen.

Använd ett unikt signalord

När hunden lärt sig att den skall nosa på målpinnen;
Håll fram målpinnen - NÄR hunden nästan berör spetsen, alltså strax innan spetsen nuddas säg "touch" uttalas: tattch, eller välj något annat signalord som Du endast använder för den här beröringen). - När hunden verkligen berör spetsen KLICKA. När hunden tar bort nosen från spetsen - ge godiset.

** Pinnen skall varje gång gömmas undan bakom ryggen.**

Det engelska ordet "touch", är klart och tydligt och låter "klatschigt" i hundens öron. Norska tränare säger "ta'n". Svenska tränare säger "nudda".

Det är inte effektivt, ty signalordet bör vara unikt och vara något som inte yttras i hundens närhet i dagligt tal. Signalordet skall inte betyda något annat än nosa på målpinnens spets". Ordet "touch" låter så speciellt att hunden inte heller kan förväxla det med några andra inlärda kommandoord.

Sedan går Du vidare i träningen, håller spetsen ovanför hundens nos, vid sidan om nosen på höger sida, vänster sida, under hundens nos, ökar avståndet, går en bit från hunden, rör Dig bort från hunden och försöker få hunden att följa pinnen etc.

Det är ofta lättare att få hunden att intressera sig för målpinnen om Du rör Dig från hunden (rörligt mål är nämligen intressantare för hunden).

När inlärningen äntligen gett resultat, pröva och se om Du kan få hunden att stå på bakbenen som en cirkushund för att försöka nå spetsen av pinnen, eller nå fram till den på golvet. Öva gradvis med små rörelser i början. Underlätta för hunden.

Fördelad inlärning är bättre än hopad inlärning

Träna i mycket korta sessioner, max 1- 2 minuter åt gången. Håll godis i beredskap alldeles i närheten. Öva gärna till en början i köket, så att du kan träna flera gånger om dagen. En del hundar lär sig på nolltid och tycker det är en kul lek att försöka beröra pinnen. För andra hundar kan det ta upp till 5-6 träningstillfällen.

Iakttag hunden noggrant och kontrollera om den förstått vad leken går ut på. Viftar hunden på svansen? Det är ett gott tecken. Om hunden blir ivrig och försöker nafsa i pinnen, så kan Du öka kraven, och bara klicka och ge godis när hunden berört pinnen 2-3 gånger.

Klicka inte och belöna om hunden försöker bita och nafsa i pinnen. Endast beröring med nosen belönas!

När hunden tränats att beröra pinnen för att bli belönad kan Du börja praktisera target training, låta hunden gå fint vid Din sida i löst koppel eller utan koppel, eller öva den att gå ut framför Dig och visa upp sig snyggt på hundutställningar etc.

När hunden förstått att målpinnen skall beröras introduceras det kommando man valt, och själv använder jag som sagt det svenska ordet "nudda" och det engelska ordet "touch" för att söka pekfingret.

När kommandoordet introducerats blir träningsmetodiken så här:

VISA MÅLPINNEN - SÄG "TOUCH" - HUNDEN NUDDAR SPETSEN - KLICKA OCH GE GODIS - GÖM UNDAN PINNEN BAKOM RYGGEN.

VISA MÅLPINNEN - säg ingenting - om hunden berör spetsen, KLICKA INTE ALLS. Pinnen får ej beröras utan att hunden hört kommandot "touch".

Så småningom går det att överföra beteendet (transfer) till andra mål. Man kan sätta upp små gula klisterlappar på strömbrytare, tevens fjärrkontroll för att lära hunden hämta fjärrkontrollen åt husse etc, öppna kylskåpet och hämta en öl åt husse (typiskt amerikanskt s.k. stupid pet trick för att kanske imponera på omgivningen?).

Avancerade tränare använder också en s.k. laserpekare, som liknar en ficklampa med vars hjälp man belyser målet med en röd fläck. Jag vill avråda från att använda laserpekare, ty risken är att du av misstag råkar rikta strålen mot hundens ögon. .

De som tränar sin hund i hundsporten Agility utnyttjar ofta det här slaget av målträning (target training), t ex för att visa hunden hur den skall gå slalom mellan pinnar. De som tränar hunden inför utställningar likaså.

Glöm inte att Ditt pekfinger - som sagt var - också är en målpinne (target stick) som Du ju alltid bär med Dig.

Du kan också leka med hunden och träna in fåniga saker (stupid pet tricks), såsom att nosa på sådana mål som Din tumme när Du säger "tummetott", på Ditt pekfinger när Du säger "slickepott", på Ditt lillfinger när Du säger "Vicke Vire" etc, lära hunden rulla runt, spela död etc etc.

Target training används med framgång vid träning av hundar för filmindustrin, och endast tränarens fantasi och skicklighet sätter gränser för framgångarna.

En hund kan lära sig nästan allt Du lär den! Frågan är dock om man inte bör vara försiktig och inte överträna hunden, utan också låta den få trivas och vara hund.Läs mer om "Target Training"


To top of Page

Tillbaka till Lihkkus huvudsida


Copyright © 2002 Bill Leksén. All rights reserved.
-- Uppdaterad: 2009-02-25