Till Lihkkus huvudsida

Svensk lapphund Kristallens Lihkku informerar om OPERANT TRÄNING

Lihkkus Banner

Hundträning - Introduktion

Klickerträning

Unik fortsättningssignal

Målträning - "Target Training"

Ljudsignaler och kommandon

Ljudvänliga kommandon och signalord

Akustisk signalträning

Långlineträning

Operant träning

Målbildsträning

Tellington TTouch-beröringar

Bra ledarskap

Doggie-Zen för hundens självkontroll

Valpfostran

OPERANT TRÄNING

- innebär att hunden själv skall komma på hur den kan få belöning. Det är samma pedagogik som tillämpas av duktiga lärare och barnafostrare.

- Låt grabben komma underfund med det där själv, sade min pappa när jag var liten och någon ville ingripa och visa hur man gör.

- Säg inget som inte eleven själv kan komma på, lärde jag mig redan på Lärarhögskolan.

Operant träning (operant betingning ) innebär att hunden självständigt "operererar" på egen hand i miljön och prövar olika beteenden för att uppnå det som önskas, t ex godis, mat, smek, beröm, välbefinnande etc.

Om hunden gör något som vi människor tycker är korrekt agerande, får den belöning. Alla levande varelser lär sig olika färdigheter utifrån samma principer - även vi människor. Handlingar som inte lönar sig för individen, försvinner successivt från individens beteende.

Operant inlärning innebär att hundtränaren utnyttjar alla tillfällen där hunden råkar utföra ett önskat beteende helt automatiskt. Om hunden exempelvis satt upp svansen, så har vi ett gynnsamt läge att lära hunden ett kommando i stil med "upp-med-svansen" om tycker att detta är ett användbart beteende för hunden vid deltagande i en hundutställning el. dyl.

Det viktiga i operant betingning är att hunden så gott som omedelbart genom en unik signal får ett kvitto på att beteendet kommer att belönas strax därpå.

Okeja inom 0,4 sekunder

Modern hundforskning har visat att effektiv inlärning sker om hunden redan inom någon halv sekund får ett klart besked om att beteendet är det önskvärda.

Okej-signalen bör vara entydig och unik. Den ges bäst med en klicker, visselpipa eller akustisk signalapparat.

De som inte använder sådana metoder brukar använda busvissling, fingerknäppning, handtecken eller berömord t ex BRAAA eller FIIINT.

Signalen måste vara unik. Den måste skilja sig från andra signaler. Bästa resultat nås också om signalen är REN, dvs är fri från ovidkommande signaler. Klick-ljudet från en klickapparat - en s.k. klicker är en kristallklar signal.

En busvissling innehåller tyvärr lite extra information, och avslöjar t ex visslarens sinnesstämning etc. Ingen människa kan vissla exakt likadant varje gång.

Ett berömord som "BRA" eller "FINT" är inte heller unikt. Det är signalord som hunden också hör oss säga i andra sammanhang i vårt dagliga tal.

Okej-signalen endast ett kvitto

Viktigt är att okej-signalen är ENTYDIG och ENDAST används som ett neutralt KVITTO på att hunden gjort rätt. Viktigt också att signalen inte används till någonting annat.

Neutral felsignal

Somliga tränare använder sig också av en FELSIGNAL t ex att så neutral ton som möjligt säga "FEL", eller neutralt säga det internationella, lite stötigt uttalade ah-AA!

NEJ innebär förbud

NEJ skall inte användas som felsignal, ty hunden förknippar ju detta signalord med förbud och obehag i samband med korrigering av felaktigt uppträdande.

Principerna för operant träning beskrivs i ett flertal hundböcker. Gå gärna ut på Internet och använd de olika sökmotorerna och sök på ord som "operant träning" etc. Du kommer att hitta massvis med bra information.

Korrigera inom 0,4 sekunder eller låt bli

I all hunddressyr är tidsfaktorn kritisk. Om t ex hunden stuckit iväg, men när den åter kommit inom synhåll åtlyder Din inkallning, så måste Du belöna. Du får inte skälla på hunden! Att den först sprang iväg för att utöva någon form av hundhobby borta i fjärran är historia. Det som den minns i någon halv sekund är att den kommit till sin ägares trygghetssida (vänstersidan) och att allt är bra.


Tillbaka till Lihkkus huvudsida

Eftersom jag ofta träffar hundägare som förmätet nog tror sig veta bättre än världens alla beteendeforskare, finner jag all anledning att framhålla att en korrigering eller belöning måste komma inom en halv sekund för att få bästa möjliga effekt.

Vad är "shaping"?

Shaping (schejping, formning) innebär att tränaren bygger upp ett fullt beteende hos hunden med pyttesmå beteenden steg för steg, en annan term för detta är operant betingning.

Det skapade beteendet förknippas med en distinkt signal, t ex ett ljud som talar om för hunden att den skall utföra det beteende som byggts upp.

Signalen måste komma exakt i det ögonblick då hunden utfört beteendet. Moderna hundtränare ger ofta signalen med en s.k. klicker, en liten manick som avger ett klickande ljud.

Med shaping kan Du exempelvis skapa en hel kedja av avancerade beteenden, t ex att hunden på ordern "go get daddy a beer" går till kylskåpet, öppnar detta och hämtar ut en öl och kommer med den till husse som sitter i en fåtölj och tittar på teve.

De som tränar hundar för filmindustrin brukar då börja bakifrån, dvs att ta ut ölen, sedan lägga på att öppna kylskåpet och bakåt tills hela kedjan av beteenden betingats."Back chaining" kallas det.

Shaping är också att klicka när hunden är på väg att göra rätt, nästan gör rätt och sedan successivt finslipa beteendet tills hunden gör helt rätt.

Kommandot som beteendeförstärkare

Den världsberömda klickerexperten Karen Pryor säger att man kan använda själva kommandot som en förstärkare för det beteende som utförs just när kommandot ges. M a o kan ett väletablerat kommando, t ex LIGG användas som förstärkare (berömord) om det ges just som hunden lägger sig ned, så gott som lagt sig ned.

Den angenäma känslomässiga upplevelsen som vi vet är förknippad med klickljudet, förknippas sannolikt också med presentationen av positivt inlärda kommandon.

Positiv träning får ej kombineras med straff

Om Du tränat in ett beteende uteslutande med positiv förstärkning, men korrigerar felbeteende med exempelvis ryck i kopplet, utskällning etc, så fördärvar du kommandot, varnar Karen Pryor!

Bakåtlänkning (back chaining)

En kedja av händelse byggs upp genom att Du tränar varje länk i kedjan för sig.

Ett exempel:
Du vill att hunden skall gå bort från Dig och leta rätt på en sak. Hämta saken och ge Dig den.

Bryt ned kedjan i olika moment

1) Gå bort från Dig och leta efter saken (LETA); 2) Ta upp saken i munnen; (TA' DEN) 3) Bära saken tillbaka till Dig; (KOM); 4) Ge Dig saken i Din hand (LOSS).

Momentträning

Innan Du lyckas få hunden att utföra hela den här kedjan av händelser, så måste du träna varje moment för sig.

Använd klickerträning. Träna först att hunden ger Dig saken. Sedan, träna att hunden kommer till Dig med saken. Sedan att hunden letar efter saken på alldeles kort avstånd. Slutligen att hunden springer bort från Dig och börjar leta efter saken.

Först när varje sådant enskilt moment fungerar pålitligt, kan Du länka ihop dem.

Börja bakifrån

Träna 4) och 3) bygg på till 4) 3) och 2) slutligen alltihopa 4) 3) 2) 1). När du tränar beklickar Du bara (förstärker) sista momentet i kedjan. När du tränar hela kedjan av händelser förstärker Du bara i slutet, när hunden gjort allt färdigt. På så sätt motiverar du hunden att fortsätta att jobba tills den blivit klar med hela kedjan av händelser.

Exempel:

Du ger hunden saken. Låter hunden vänta lite medan du går en bit bakåt; ber hunden komma med saken; ber hunden ge Dig saken och först då klickar och ger godis om hunden lyckats ge Dig saken på rätt sätt.

Om hunden gör fel, säger Du det neutrala signalordet som Du använder som fel-signal och börjar om igen.

Sedan placerar du föremålet framför hunden; ber hunden ta upp det; komma med det till Dig; ge Dig saken och klickar och ger godis.

Ge händelsekedjan ett namn

När hunden behärskar hela kedjan lägger Du till ett lämpligt signalord.

När allt fungerar perfekt övergår du till att bara belöna varannan gång, var tredje gång. Du måste träna systematiskt och långsamt för att lyckas. Och det tar tid! Det är tålamod som krävs av Dig.

Samma princip som den här tillämpas för att t ex lära hunden att gå till kylskåpet öppna det, tag ut en ölburk, stänga kylskåpet, bära ölburken till husse som sitter i en fåtölj och tittar på teve.

Med bakåtlänkning (back chaining) tränas filmhundar och servicehundar.


Till sidans topp

To top of Page


Copyright © 2002 Bill Leksén. All rights reserved.
-- Uppdaterad: 2009-02-19