Till Lihkkus huvudsida

TTouch - the Tellington Touch - beröringsmetod för hund
- Svensk lapphund Kristallens Lihkku informerar

Lihkkus Banner

Hundträning - Introduktion

Klickerträning

Unik fortsättningssignal

Målträning - "Target Training"

Ljudsignaler och kommandon

Ljudvänliga kommandon och signalord

Akustisk signalträning

Långlineträning

Operant träning

Målbildsträning

Tellington TTouch-beröringar

Bra ledarskap

Doggie-Zen för hundens självkontroll

Valpfostran

TTouch - the Tellington Touch

- en beröringsteknik för hund utvecklad av Linda Tellington-Jones (USA)
- internationellt erkänd djurexpert och välkänd hästtränare som anpassat denna metod för hundar, katter och andra djur.
TTouch bygger på specifik beröring av hunden.

TTouch är en effektiv metod för att få hunden lugn och trygg.

TTouch bygger på att hunden masseras med lätta, luftiga cirkulära rörelser,

TTouch är en metod, där man där man bl.a. nyper försiktigt i hundens skinn
och varsamt lyfter upp skinnet och för det runt i en cirkel.

Linda Tellington är mest känd för att hon visat sig ha förmåga att nalkas farliga djur i bur i Zoologiska trädgårdar, och med sin beröringsmetod nått så långt att hon till sist kunnat beröra den hårda gommen på en leopard eller tiger med lätta cirklära fingerrörelser.

Redan den för sina hundexperiment berömde nobelpristagaren och ryske forskaren Pavlov kände till beröringar som har hypnotisk effekt på djur.

Den ungerske läkaren, psykiatrikern och hypnotisören Ferenc Völgyesi som var verksam under den första hälften av 1900-talet beskriver i sin bok "Hypnosis of Man and Animals" djurphypnos som bl.a. bygger på lätta beröringar av vissa punkter på djurets mage.

Moderna neurologforskare anser sig också ha en förklaringsmodell till effekten av den här typen av beröringar.

Utöver "the basic TTouch", beskriver Linda Tellingon ett antal olika slag av beröringar som hon gett beskrivande djurnamn: Molniga leoparden, Tvättbjörnen, Snigelvandringen, Björnen, Abalone, Abalone, Slickande kons tunga, Tigerberöringen, Noaks marsch, Pytonlyftet, Fjärilen, Plogdragande spindlar - s.k. skinnrullning med båda händerna samt ett maglyft mot koliksmärtor.

Nedan beskriver jag endast i korthet vad TTouch-metoden går ut på. TTouch skall inte förväxlas med massage, ty det är inte alls fråga om massage, utan lätta beröringar som på neurologisk grund påverkar nervbanorna i kroppen och därmed aktiverar vissa celler i kroppen.

Varning! Du kan inte bara försöka efterhärma det som jag här beskriver. TTouch måste utföras på ett speciellt sätt, och det måste man lära sig. I skrivande stund vet jag inte om det finns några kurser som lär ut TTouch. Det är min uppfattning att man kan lära sig en hel del själv genom att läsa Linda Tellingtons bok och annan litteratur som beskriver metoden.

Hundens tassar berörs lätt med cirkulära rörelser. Hundens ben lyfts upp på ett visst sätt.

Med tummen griper man tag i i hundens päls vid roten och låter pälshåren glida sakta genom fingrarna. Man startar i vid hårrötterna och går långsamt framåt med fingrarna uppåt mot pälshårens ytterände.

Öronen roteras sakta, insidan av hundöronens spets berörs, vidare hundens skuldror, ryggrad och ovan svanskotan. Hundens avslappnade svans lyfts upp och dras ut i en rak linje från kroppen. Handen får glida ut mot svansänden i en serie drag-och-håll-fast-rörelser under ett visst antal sekunder etc.

TTouch-beröringar över hundens läppar och mungipor, där man sedan arbetar sig in i munnen på hunden och gör lätta TTouch-beröringar inne i den räfflade hårda gommen kan vara till hjälp med att få hunden att minska sitt skällande. Vår Lihkku brukar nästan somna när jag gör detta.

TTouch-beröringarna liknar i en del fall massage på vissa akupunktur- resp. akupressurpunkter. Även insidan av hundens gom kan alltså masseras med nätta cirkulära massagerörelser.

TTouch innebär inte att massera runt-runt hela tiden. En s.k. TTouch - the Tellington Touch uförs t ex med pekfingret och långfingret som startar på hundens päls resp. skinn i läget klockan 6 på en tänkt urtavla och går vidare medsols tillbaka till klockan sex och passerar detta till läget klockan 8 på den tänkta urtavlan.

Vissa beröringar avslutas med en liten "dutt" med fingret. Andra med att man lyfter upp hela handen.

Cirkulär beröring

Den cirkulära rörelsen utförs i vissa lägen snabbt, i andra långsamt. Ibland skall man blåsa lätt mitt i centrum av den cirkel som "ritats" på hundens hud.

Det är just cirkulariteten som anses stimulera kroppens celler och ge dessa det som kallas för "medvetenhet" (awareness). TTouch har starka beröringar med Feldenkrais-terapi*) med dess syfte att väcka kroppscellernas medvetenhet med hjälp av cirkulära rörelser. Cellernas smärtminnen läsgöres härvid, anses det.

I boken
The Tellington TTouch - A Revolutionary Natural Method to Train and Care for Your Favorite Animal (medförfattare Sybil Taylor) beskrivs de olika manipulationerna.

Viktigt är att den som ger TTouch-beröringarna andas lugnt och stilla och använder en lugn och sövande ton när hunden tilltalas. Man skall skall tala l-u-g-n-t och sak-ta, och gärna visualisera sina tankar, försöka sända mentala bilder och försöka finna ett slags telepatisk kommunikation med hunden.

Healing för hund

Ja, TTouch kan liknas vid ett slags "healing" för hund, och kräver under alla omständigheter att Du som människa är psykiskt mottaglig för det här sättet att tänka, och inte avfärdar det här som som ovetenskapligt "flum".

Det finns flera hästtränare i Sverige som aktivt använder sig TTouch, men nästan inga TTouch-konsulter alls på hundsidan här i Sverige.

Det här med TTouch kan låta mystiskt, men men faktum är att neurologforskare funnit att kroppscellerna har någon form av egen intelligens. Om man t ex skär av en liten bit av en nervbana så strävar nervändarna efter att mötas och reparera skadan etc. Experiment tyder på att kroppens celler besitter något slags egen intelligens. Att psyke och soma (kropp) är starkt förknippade med varandra visste ju redan de gamla grekerna.

På webbplatsen www.alternativepethealth.com/ttouch.html finns en del beskrivet om TTouch

Vem var Feldenkreis?

Moshe Feldenkrais (1904-1984), forskare, fysiker, judoexpert, ingenjör och lärare. Han drabbads av en allvarlig benskada, och läkare gjorde gällande att han aldrig mer skulle kunna gå på sina ben. Han utvecklade då en egen terapeutisk metodi, där han med manipulationer styrde nervimpulserna till nya vägar, så att de skulle styra benmusklerna för att han skulle kunna lära sig att gå på nytt.

Feldenkrais själv torde ha haft all anledning att tro på sin egen metod, eftersom han lyckades.

Den som på eget skinn haft förmånen att hos en rörelseterapeut få uppleva Feldenkrais-beröringar på eget skinn, tvivlar inte heller. Jag skulle verkligen inte ha något emot att få TTouch-beröringar själv. Varför skall bara vår hund Lihkku få må bra?

Läs gärna mer om Feldenkreismetoden på www.feldenkraismetoden.org

Inget nytt under solen...

Och även om Du tycker att det låter märkligt att "cirkulära rörelser" kan ha effekt, så kan jag berätta att underligt nog, så lärde min mormor mig som liten pilt hur jag kan utföra en liknande form av cirkulära rörelser över magen när jag hade magknip.

När jag läste Tellingtons bok, fick jag en aha-upplevelse och tänkte som så, att det är bra kusligt att min gamla mormor kände till effekterna av cirkulära beröringar långt innan Linda Tellington var född. Men allt biologiskt liv hänger samman med cirkularitet och spiralrörelser medsols, och det här är kunskaper som tidigare överfördes genom muntlig tradition från far till son, från mormor till barnbarn etc.

Att tala lugnt till sin hund

Tellington framför i sin bok också intressanta aspekter på hur man bör ge en hund instruktioner.

Hennes åsikter om detta ansluter till sådant som jag tidigare lärt mig och som jag omnämnt på Lihkkus hundsidor om ljudsignaler, där jag nämnt att långa dalande signaler har avstannande och lugnande inverkan på ett däggdjur, under det att korta snabba signaler har en eggande effekt.

När jag säger STANNNN-NA och betonar N-ljudet, så är det för att ett långt N har lugnande inverkan på djuret.

Alla som är förtrogna med musikterapi och suggestopedi (super learning), känner till att barockmusik av okända mästare framkallar ett meditativt tillstånd.

Det entoniga 7-staviga tibetanska standardmantrat "umm-ah-ra-pah-tsa-na-di" har också lugnande och meditativ effekt. Det skall såvitt jag förstår l hummas fram i ett tonläge som ligger ungefär kring tonen C i den diatoniska musikskalan, den som finns vid nyckelhålet på ett piano, alltså ca 200 herz. Du har säkert sett och hört på TV hur tibetanska munkar hummar?

Svängningar med en viss frekvens påverkar andra svängningar och bringar dem i samklang. Det är förmodligen därför som hjärnan påverkas.

Om du inte förstår mitt resonemang, pröva då att sjunga en stark ton av en viss tonhöjd ståendes framför ett piano. Då kommer då att få höra hur vissa pianosträngar bringas att svänga med samma frekvens, dvs att Du får höra samma ton från pianot.

De flesta av oss har själva upplevt att hip-hop, rock-n-roll, snabb Salsa och dunkande Merengue har en upphetsande verkan. Det finns helt enkelt neurofysiologiska förklaringar till hur yttre signaler tas upp av nervbanorna. Inom musikterapin känner man till hur rullstolsbundna åldringar nästan börjat hoppa upp ur sina rullstolar när de hört suggestiv marschmusik spelas etc.

Enstaviga kommandon eller flerstaviga?

De flesta brukshundsinstruktörer och erfarna hundtränare anser att ett kommando bör vara enstavigt. Det är lättare för hunden att förstå enstaviga ord än en flera ord, sägs det. Jag håller med till fullo, men anser att när kommandot redanär inlärt, så kan man mycket väl använda tilläggsord som då fungerar som ett slags lugnande element.

Och Linda Tellington har samma uppfattning, läser jag i hennes bok, och det har även den amerikanske hundtränaren Roger Tholen och många andra, nämligen att om man som hundförare säger de två orden SITT NED, så kommer det automatiskt att bli sagt långsamt och lugnt, medan ett enstavigt SITT tenderar att bli uttalat häftigt, snärtigt, - ja kanske rentav lite ovänligt. Tala vänligt till Din hund!

Den kände klickertränarexperten Morgan Spector (USA) menar också på samma sätt som Tellingon att ett "onödigt" tillägg som STILLA i kommandot SITT STILLA, liksom mjukar upp kommandot, så att det ger en lugnande effekt på hunden. Det är inte alls så tokigt att säga SITT STILLA med jämn betoning på alla tre stavelserna, även om det bara är ordet SITT som har betydelse för hunden.

Erfarna tränare rekommenderar för övrigt att kommandot skall uttalas mera som SIIIIT, dvs att Du drar ut på I-ljudet, liksom att man i kommandot STÅÅÅÅÅ drar ut på Å-ljudet. Hunden är mycket känslig för ljud. Det är är viktigt - som de flesta vet - att ge beröm med änglalik ljus röst och tillrättavisningar med grov, demonisk, otrevlig röst.

Suggestiva "kommandon"

Jag har ibland i hundkonsults närvaro - eller i närvaro av hundägande förståsigpåare - sagt min suggestion till Lihkku med ett lån från den kände Cirkusdirektören Bronett: FÅR VI BE OM STÖR-STA MÖJ-LI-GA TYSSST-NAD.

Jag brukar då få höra att det är "för många ord". Ett kommando skall bara vara ett enda ord. - Du skall bara säga TYST och inget annat, får jag veta.

Jag brukar då svara: den här hiskligt långa frasen ÄR INGET KOMMANDO. Det är en SUGGESTION! När hunden skäller säger jag skarpt NEJ! Just när hunden tystnat säger jag TYST.

Om jag bedömer att hunden KOMMER att börja skälla i en olämplig situation, så föregriper jag skällandet genom att uttala denna långa suggestiva fras. Jag säger den här Bronettska suggestionen långsamt och dalande och låter ljudnivån gå ned till en knappt hörbar viskning. På samma sätt som cirkuspubliken låter sig påverkas av den här suggestionen, fungerar det på min hund! Suggestioner fungerar på både människor och djur.

Många som inte är vana vid lapphundar har tusen sinom tusen synpunkter på hur man får dem tysta. För oss är det väsentligt att Lihkku inte skäller inomhus, inte kvällstid och nattetid och inte tidiga morgnar, och inte på bussar och i T-banan etc. Någon gång måste han få släppa ut ångan och skälla loss. Det ligger ju i hans gener att vara högljudd. Katter jamar - och hundar skäller. Jag tycker att det inte är mycket att orda om. Men det är praktiskt att få tyst på hunden i vissa lägen.

Såväl hundar som människor påverkas av suggestivt tilltal

Hundar och människor påverkas av släpigt tal som blir långsammare och långsammare och tystare och tystare, vilket utnyttjas i Hundhypnos på hypnoterapeuten John Morgans CD-skiva Hypnosis for Dogs.


To top of Page

Tillbaka till Lihkkus huvudsida


Copyright © 2002 Bill Leksén. All rights reserved.
-- Uppdaterad: 2009-02-19